Dé̤ṳk-ngāng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Sià-sê (斜視), bàng-siòng-găng gó̤ dé̤ṳk-ngāng[1], sê mĕ̤k-ciŭ gì siŏh-cṳ̄ng mâ̤ ciáng-siòng gì câung-tái. Lâng-ciáh mĕ̤k-ciŭ ché̤ṳ nó̤h mò̤ bêng-huák dĭk-sê[2], nâ sāi dăng-ngāng-sê, cá kō̤-ī kóng-cié cê̤ṳ-ciŭ[3].

Chăng-kō̤ ùng-hióng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. 福州方言詞典. 福建人民出版社. 1994-10. 70. 
  2. Visual Processing: Strabismus. National Eye Institute. National Institutes of Health. 2010-06-16 [2016-10-02](nguòng-sṳ̄ nô̤i-ṳ̀ng còng-dŏng diŏh 2016-10-05). 
  3. Gunton, KB; Wasserman, BN; DeBenedictis, C. Strabismus. Primary care. September 2015, 42 (3): 393–407. PMID 26319345. doi:10.1016/j.pop.2015.05.006. (sṳ̆-iéu déng-iók).