跳至內容

Dê-ciĕ

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Tiĕng-găng
Ngū-hèng mŭk huō gĭng cūi
iòng gák bīng muô gĕng ìng
ĭng ék dĭng sĭng gŭi
Dê-ciĕ
iòng cṳ̄ ìng sìng ngū sĭng sáe̤k
ĭng tiū māu sê̤ṳ ê hâi

Dê-ciĕ sê gó-dā̤ Dṳ̆ng-guók gì siŏh cṳ̄ng gié-só huŏng-huák, dó̤i-éng 12 săng-sáiu.

Dê-ciĕ[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]