跳至內容

Dê-mìng-hŏk

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Dê-mìng-hŏk (地名學), sê ngiĕng-géu Dê-miàng gì iù-lài, ngṳ̄-sṳ̀ (語詞) gáiu-siàng (構成), hàng-ngiê (含義), iēng-biéng, hŭng-buó giĕ-lŭk (規律), tĕ̤k-siā biĕu-cūng-huá (標準化), gŭng-nèng, gó ô dê-miàng ṳ̄ cê̤ṳ-iòng gâe̤ng siâ-huôi kuàng-gīng cĭ găng gì guăng-hié gì hŏk-kuŏ. Cuòi sê dê-lī-hŏk gì siŏh-ciáh hŭng-ciĕ hŏk-kuŏ.

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]