Dêu

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
Dêu-sói

Dêu(䅢 hĕ̤k-ciā 粙), iâ hô̤ lā̤ dô̤(稻), sê ìng-lôi gì liòng-sĭk cĭ ék. Dêu gì guō-sĭk cêu sê mī(米).

Gáuk cṳ̄ng mī