Dêu

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Dêu-sói

Dêu (䅢 hĕ̤k-ciā 秞[1], 粙), iâ hô̤ lā̤ dô̤ (稻), sê ìng-lôi gì liòng-sĭk. Dêu gì guō-sĭk cêu sê mī (米).

Gáuk-cṳ̄ng mī

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. 李如龍. 福州方言詞典. 1994. 128.