Dòng Hièng-cŭng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Dòng Hièng-cŭng

Dòng Hièng-cŭng (唐玄宗, 685 n. - 762 n.), iâ hô̤ lā̤ Dòng Mìng-huòng (唐明皇), miàng Lī Lè̤ng-gĭ (李隆基), sê Dòng-dièu gì siŏh ciáh huòng-dá̤. 712 nièng gáu 756 nièng câi-ôi.