Dăng-dŭng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
(Iù Dăng-dŭng-chê dêng-hióng lì gì)
跳至導覽 跳至搜尋
Dăng-dŭng gì ôi-dé

Dăng-dŭngDṳ̆ng-guók Lièu-nìng gì siŏh ciáh dê-ngék-chê.