跳至內容

Dŏng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Dŏng (驐), cêu-sê gâe̤ dông-ŭksĕng-sĭk-ké dṳ̀ kó̤, hĕ̤k-chiā sāi gì-tă huŏng-sék niông dông-ŭk mò̤ bêng-huák săng giāng.