Dade Gông (Missouri)

來源:Wikipedia
跳遘: īng-dô̤, sìng-tō̤
Dade Gông
—  Gông  —
Dade County, Missouri
Dade Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Missouri
Uōng-câng URL: Syntax error. (Help!)

Dade GôngMī-guók Missouri gì siŏh ciáh gông.