Dauphin Gông (Pennsylvania)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋
Dauphin Gông
—  Gông  —
Dauphin County, Pennsylvania
Dauphin Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Pennsylvania
Uōng-câng www.dauphincounty.org

Dauphin GôngMī-guók Pennsylvania gì siŏh ciáh gông.