Davidson Gông (Tennessee)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Davidson Gông
—  Gông  —
Davidson County, Tennessee
Davidson Gông gì ôi-dé
Davidson Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Tennessee
Uōng-câng URL: Syntax error. (Help!)

Davidson GôngMī-guók Tennessee gì siŏh ciáh gông.