Decatur Gông (Kansas)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋
Decatur Gông
—  Gông  —
Decatur County, Kansas
Decatur Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Kansas
Uōng-câng URL: Syntax error. (Help!)

Decatur GôngMī-guók Kansas gì siŏh ciáh gông.