Dewey Gông (South Dakota)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Dewey Gông
—  Gông  —
Dewey County, South Dakota
Dewey Gông gì ôi-dé
Dewey Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ South Dakota
Uōng-câng URL: Syntax error. (Help!)

Dewey GôngMī-guók South Dakota gì siŏh ciáh gông.