跳至內容

Dièu-siēng Sié-cŭng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Dièu-siēng Sié-cŭng

Dièu-siēng Sié-cŭng(Dièu-siēng-ngṳ̄: 朝鮮 世宗 (조선 세종), 1397 n. - 1450 n.), miàng Lī Dò̤ (李祹 (이도)), sê Dièu-siēng Uòng-dièu gì dâ̤ 4 dâi guók-uòng, 1418 nièng gáu 1450 nièng câi-ôi.

Ĭ câi-ôi gì sèng-âu cŭ-cék nè̤ng huák-mìng „Hóng-mìng Céng-ĭng“, cuòi cêu sê gĭng-dáng Dièu-siēng-ngṳ̄ gì ngiêng-ùng.