Diêng-dĕng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
(Iù Diêng-guŏng dêng-hióng lì gì)
跳至導覽 跳至搜尋

Diêng-dĕng (電燈) iâ hô̤ lā̤ diêng-guŏng (電光), sê cī kĕk tŭng-diêng lì huák-guŏng gì ciéu-mìng siék-bê.