跳至內容

Diêng-sê

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Káng diêng-sê gì siŏh chió Mī-guók-nè̤ng, 1958 nièng

Diêng-sê(電視) sê siŏh cṳ̄ng séng-sék muòi-gái, â̤ sāi guŏng-bó̤ dùng-sì ô siăng-ĭng gâe̤ng dù-áng. Ô gì sèng-âu diêng-sê sê cī diêng-sê-gĭ, iâ ô gì sèng-âu sê cī diêng-sê bìng-dô̤.