跳至內容

Diêng-tù

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Diêng-tù

Diêng-tù (電土, 電涂) sê siŏh cṳ̄ng â̤ ciŏng huá-hŏk-nèng diōng siàng diêng-nèng gì cŏng-dê. Diêng-tù găk Hók-ciŭ-uâ diē-sié ék-buăng cī mâ̤ sāi chṳ̆ng diêng gì hī cṳ̄ng. Bī-gáu duâi, â̤ sāi cṳ̄ng diêng gì diêng-tù ék-buăng hô̤ lā̤ diêng-bìng (電瓶).