Diêng-uâ

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
Diêng-uâ

Diêng-uâ(電話) sê siŏh cṳ̄ng â̤ sāi ciŏng siăng-ĭng diòng gáu iā huông dê-huŏng gì séng-sék cŏng-dê. Diêng-uâ sê Alexander Graham Bell huák-mìng gì.