Diò-să-hô

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
Diò-să-hô

Diò-să-hô (廚師傅, sĭk-cié tĕ̤k duò-să-hâiu) sê ciŏng-muòng diŏh siēu-siăh-dáing, buông-dáing hĕ̤k-ciā ciū-dáing diē-sié ké̤ṳk nè̤ng có̤ buông có̤ chái gì siŏh cṳ̄ng cék-ngiĕk.