跳至內容

Diòng-gáu-sê̤ṳ

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Diòng-gáu-sê̤ṳ (傳教士) sê cī giĕng-dêng gì sáng cê-gă gì cŭng-gáu, mâ̤ giăng huông, bié gáu gì-tă dê-huŏng hióng bék-nè̤ng sŏng-diòng cŭng-gáu gì nè̤ng.

Găk Háng-ngṳ̄ diē-sié, Diòng-gáu-sê̤ṳ ék-buăng sê cī Gĭ-dók-gáu gì Diòng-gáu-sê̤ṳ. Gì-sĭk Hŭk-gáu gâe̤ng Ĭ-sṳ̆-làng-gáu iâ ô Diòng-gáu-sê̤ṳ.