Diĕng-kēng-bâng

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤

Diĕng-kēng-bâng (癲犬病) sê siŏh cṳ̄ng diòng-niēng-bâng. Ciā bâng ô kō̤-nèng ĭng-ôi dông-ŭk gâ siŏng hĕ̤k-ciā cău siŏng diòng ké̤ṳk nè̤ng.