Diĕng-kēng-bâng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Diĕng-kēng-bâng (癲犬病) sê siŏh cṳ̄ng diòng-niēng-bâng. Ciā bâng ô kō̤-nèng ĭng-ôi dông-ŭk gâ siŏng hĕ̤k-ciā cău siŏng diòng ké̤ṳk nè̤ng.