Diŏng-gă-gái

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
(Iù Diŏng-gă-gái-chê dêng-hióng lì gì)
跳至導覽 跳至搜尋
Diŏng-gă-gái diŏh Hù-nàng gì ôi-dé

Diŏng-gă-gáiDṳ̆ng-guók Hù-nàng-sēng gì siŏh ciáh dê-ngék-chê.