Dickinson Gông (Kansas)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Dickinson Gông
—  Gông  —
Dickinson County, Kansas
Dickinson Gông gì ôi-dé
Dickinson Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Kansas
Uōng-câng URL: Syntax error. (Help!)

Dickinson GôngMī-guók Kansas gì siŏh ciáh gông.