Dinwiddie Gông (Virginia)

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
Dinwiddie Gông
—  Gông  —
Dinwiddie County, Virginia
Dinwiddie Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Virginia
Uōng-câng www.dinwiddieva.us

Dinwiddie GôngMī-guók Virginia gì siŏh ciáh gông.