Dunklin Gông (Missouri)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Dunklin Gông
—  Gông  —
Dunklin County, Missouri
Dunklin Gông gì ôi-dé
Dunklin Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Missouri
Uōng-câng URL: Syntax error. (Help!)

Dunklin GôngMī-guók Missouri gì siŏh ciáh gông.