Edmunds Gông (South Dakota)

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
Edmunds Gông
—  Gông  —
Edmunds County, South Dakota
Edmunds Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ South Dakota
Uōng-câng edmunds.sdcounties.org

Edmunds GôngMī-guók South Dakota gì siŏh ciáh gông.