Fall River Gông (South Dakota)

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
Fall River Gông
—  Gông  —
Fall River County, South Dakota
Fall River Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ South Dakota
Uōng-câng fallriver.sdcounties.org

Fall River GôngMī-guók South Dakota gì siŏh ciáh gông.