Fentress Gông (Tennessee)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Fentress Gông
—  Gông  —
Fentress County, Tennessee
Fentress Gông gì ôi-dé
Fentress Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Tennessee
Uōng-câng URL: Syntax error. (Help!)

Fentress GôngMī-guók Tennessee gì siŏh ciáh gông.