Gáung-kìng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Gáung-kìng

Gáung-kìng (鋼琴) sê să̤-huŏng gì siŏh cṳ̄ng gióng-buàng ngŏk-ké.