Kana

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
(Iù Gā-miàng dêng-hióng lì gì)
Kana

Kana (Nĭk-buōng-ngṳ̄: 仮名 (かな)) iâ hô̤ lā̤ gā-miàng (假名), sê Nĭk-buōng-ngṳ̄cê-mō̤. Kana â̤ dé̤ṳng buŏng hiragana (bìng-gā-miàng, 平假名) gâe̤ng katakana (piéng-gā-miàng, 片假名) dēng dēng gūi cṳ̄ng.

Kana liĕk-biēu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Nĭk-buōng-ngṳ̄ gì kana: hiragana (cō̤) gâe̤ng katakana (êu)
k s t n h m y r w
a
i
u
e
o
 
 

(n)