Gă̤ (diô)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋
Gă̤ (diô)

Gă̤ (街) sê sìang-déng dâi-dŏng ìng-kēu gâe̤ng siŏng-ngiĕk cék-dṳ̆ng gì duô. Gă̤ gì lâng-bèng ék-buăng dŭ ô lièng-piéng gì chuó.