Gă̤ (diô)

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤

Gă̤ (街) sê sìang-déng dâi-dŏng ìng-kēu gâe̤ng siŏng-ngiĕk cék-dṳ̆ng gì duô. Gă̤ gì lâng-bèng ék-buăng dŭ ô lièng-piéng gì chuó.