Gă-pĭ

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Ethiopia gì gă-pĭ
Gă-pĭ

Gă-pĭ (加菲[1]:574 hĕ̤k-ciā 咖啡[1]:575) sê siŏh cṳ̄ng kék gĭng-guó hĕ̤ng-buôi (烘焙) gì gă-pĭ-dâu có̤ gì īng-lâiu, găk sié-gái liù-hèng.

Cáuk-ê̤ṳng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gă-pĭ â̤ ché̤ṳ-gék dṳ̆ng-chṳ̆ sìng-gĭng hiê-tūng, niông nè̤ng cìng-sê̤ṳ iâ gék-ngòng, â̤ niông nè̤ng káung-é gáung dă̤ gâe̤ng gēng kĭng pì-lò̤, iâ ô nièng-ài tì-gŏ̤ sĭng-tā̤ gĭ-chū dâi-siâ, ô lê niêu gâe̤ng bŏng-cô bà̤-biêng gì cáuk-ê̤ṳng.

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. 1.0 1.1 R. S. Maclay; C. C. Baldwin; S. H. Leger. Dictionary of the Foochow Dialect 3. 1929.