Gă-pĭ

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
Gă-pĭ (Ethiopia)
Gă-pĭ

Gă-pĭ (咖啡) sê siŏh cṳ̄ng kék gă-pĭ-dâu có̤ gì īng-lâiu.

Gă-pĭ â̤ chiék-gék dṳ̆ng-chṳ̆ sìng-gĭng hiê-tūng, niông nè̤ng cìng-sê̤ṳ iâ gék-ngòng, â̤ niông nè̤ng káung-é gáung dă̤ gâe̤ng gēng kĭng pì-lò̤. Iâ ô nièng-ài tì-gŏ̤ sĭng-tā̤ gĭ-chū dâi-siâ, káung lō̤-huá, ô lê niêu gâe̤ng bŏng-cô bà̤-biêng gì cáuk-ê̤ṳng.