Gă-pŏ̤-lĭk-káik-sŏng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Gă-pŏ̤-lĭk-káik-sŏng

Gă-pŏ̤-lĭk-káik-sŏng (加波力克酸[1], Ĭng-ngṳ̄: carbolic acid) iâ hô̤ lā̤ Siŏh-táng-sŏng (石炭酸), sê siŏh cṳ̄ng sŏng, huá-hŏk-sék sê C6H5OH.

Chăng-kō̤[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. R. S. Maclay; C. C. Baldwin; S. H. Leger. Dictionary of the Foochow Dialect 3. 1929. 574.