Gă-sĭ-huă

Lài-nguòng: Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋
Gă-sĭ-huă

Gă-sĭ-huă (傢私花) iâ hô̤ lā̤ gă-sĭ (傢私) hĕ̤k-ciā gĕ̤ng-gê̤ṳ (工具), sê dó̤i-chiū nè̤ng có̤ gĕ̤ng-cáuk gì siŏh lôi ké-gê̤ṳ.