Găng-mè̤ng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Găng-mè̤ng

Găng-mè̤ng (菅芒)[1], sê siŏh-cṳ̄ng dŏ̤-nièng-sĕng chāu-buōng sĭk-ŭk. Gṳ̆ng-câung kĕng iā huák-dăk. Gāng iā gà̤ng, chiông dé̤ṳk siŏh-iông, ô 2 mī gáu 4 mī cō̤-iêu.[2]

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. 李如龙. 论方言特征词的特征——以闽方言为例. 方言 (北京). 2014-05-24, (2): 99. "今福州、厦门都称芦苇为“菅蓁”或“菅芒”。" 
  2. 五节芒//中國植物物種名錄(CPNI). 中國植物物種信息數據庫. [2013-01-18]. (nguòng-sṳ̄ nô̤i-ṳ̀ng còng-dŏng diŏh 2016-03-04).