跳至內容

Gī-hò̤-chiă

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Gī-hò̤-chiă

Gī-hò̤-chiă (幾何車) iâ hô̤ lā̤ ièng-giĕ, sê siŏh cṳ̄ng ciŏng-muòng dò̤ lì uăh ièngùng-gê̤ṳ.