跳至內容

Gĭng-cá̤

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Gĭng-cá̤ (經濟, diŏh Hók-ciŭ siàng-kṳ̆ iâ â̤ tĕ̤k „gĭng-ciá“) sê cī siŏh ciáh dĕk-dêng gì huōng-ùi dâi-dŏng cū-cék ék-chiék sĕng-sāng, hŭng-puói, làu-tŭng, siĕu-hié uăk-dông gâe̤ng guăng-hié gì hié-tūng gì tūng-chĭng.