Gĭng-cá̤

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤

Gĭng-cá̤(經濟, diŏh Hók-ciŭ siàng-kṳ̆ iâ â̤ tĕ̤k „gĭng-ciá“) sê cī siŏh ciáh dĕk-dêng gì huōng-ùi dâi-dŏng cū-cék ék-chiék sĕng-sāng, hŭng-puói, làu-tŭng, siĕu-hié uăk-dông gâe̤ng guăng-hié gì hié-tūng gì tūng-chĭng.