Gōng Hók-gióng-uâ ông-dông

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Gōng Hók-gióng-uâ Ông-dông (講福建話運動) sê siŏh-ciáh cuŏng-muòng cīng-hĭng Bĭng-siàng Hók-gióng-uâ (檳城福建話) gì siâ-huôi cū-cék (社會組織)[1][2].

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. 年輕人上載公益短片 網上推廣講福建話. 中國報. 2016-08-10 (Guăng-uâ). 
  2. 台灣羅馬字通世界. 國立成功大學臺灣語文測驗中心. 2015. (nguòng-sṳ̄ nô̤i-ṳ̀ng còng-dŏng diŏh 2019-12-02) (Guăng-uâ).