跳至內容

Gū Hĭ-lé-nà̤

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Gū Hĭ-lé-nà̤

Gū Hĭ-lé-nà̤ (古希利尼) sê Ĕu-ciŭ dĕ̤ng-báe̤k-buô gì gū-cā ùng-mìng, huák-nguòng diŏh Hĭ-lé-nà̤ hâ-iù dê-kṳ̆.