Gūng-cūi

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Gūng-cūi (滾水)[1]:121, bô hô̤ lā̤ gūng-tŏng (滾湯)[1]:121, gūng-gūng-tŏng (滾滾湯)[1]:121-122, cêu-sê chiĕu-guó bé-diēng (沸點) gì tŏng.

Chăng-kō̤ ùng-hióng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. 1.0 1.1 1.2 福州方言詞典. 福建人民出版社. 1994.10.