Gŭng-sê̤ṳ

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Gŭng-sê̤ṳ (軍事) sê cī gâe̤ng siŏh ciáh guók-gă, céng-guòng gì guók-huòng ū-ciŏng lĭk-liông ô găng-guó gì hŏk-ông gâe̤ng dâi-gié.