GNU Cê̤ṳ-iù Ùng-dáung Hṳ̄-kō̤-céng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
GNU gì dù-biĕu

GNU Cê̤ṳ-iù Ùng-dáung Hṳ̄-kō̤-céng (GNU自由文檔許可證; Ĭng-ùng: GNU Free Documentation License; Dōi-siā: GFDL) sê siŏh ciéh cō̤-bēng-guòng (copyleft) gì, nô̤i-ṳ̀ng kăi-huóng gì bēng-guòng hṳ̄-kō̤-céng. Ĭ sê Cê̤ṳ-iù Nuōng-giông Gĭ-gĭng-huôi găk 2000 nièng ôi GNU gié-hĕk sū huák-buó gì.

Ciā hṳ̄-kō̤-céng dó̤i sū-iū diêng-nō̤ nuōng-giông ī-gĭk gì-tă chăng-kō̤ gâe̤ng cī-dô̤ cṳ̆-lâiu dŭ iū-hâu. Hṳ̄-kō̤-céng giĕ-diâng, sū-iū sāi-ê̤ṳng ciā hṳ̄-kō̤-céng gì cài-lâiu gì pái-sĕng-pīng, mò̤-guāng sê gĭng-guó siŭ-gāi gó sê dĭk-ciék duōng-cái, ék-diâng diŏh chāi-ê̤ṳng GNU Cê̤ṳ-iù Ùng-dáung Hṳ̄-kō̤-céng. Chāi-ê̤ṳng ciā hṳ̄-kō̤-céng gì cài-lâiu â̤-sāi dò̤ lì có̤ siŏng-ê̤ṳng, dáng-sâ ék-diâng diŏh ṳ̄ng-cūng êng-hò̤ nguông-é cŏng-siū ciā hṳ̄-kō̤-céng gì nè̤ng găk ciā hṳ̄-kō̤-céng â-dā̤ céng siŏh buô siŭ-gāi hĕ̤k huák-buó cài-lâiu.

GNU Cê̤ṳ-iù Ùng-dáung Hṳ̄-kō̤-céng â̤-sāi éng-ê̤ṳng diŏh sū-iū ùng-cê cáuk-pīng, chiông sāi-ê̤ṳng chiū-cháh, gáu-kuŏ-cṳ̆, chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu, dēng-dēng. Găk uōng-duô gà̤-dēng chāi-ê̤ṳng GFDL huák-buó gì ùng-dáung hiĕk-cáuk gié-hĕk dài-dŏng, Wikipedia sê dék duâi gì.

Nguôi-buô lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]