Gasconade Gông (Missouri)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Gasconade Gông
—  Gông  —
Gasconade County, Missouri
Gasconade Gông gì ôi-dé
Gasconade Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Missouri
Uōng-câng URL: Syntax error. (Help!)

Gasconade GôngMī-guók Missouri gì siŏh ciáh gông.