George Gông (Mississippi)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
George Gông
—  Gông  —
George County, Mississippi
George Gông gì ôi-dé
George Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Mississippi
Uōng-câng URL: Syntax error. (Help!)

George GôngMī-guók Mississippi gì siŏh ciáh gông.