跳至內容

Giáng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Giáng

Giáng (鏡) sê siŏh cṳ̄ng biēu-méng guŏng-guŏng-sék, ô huāng-siâ guŏng-siáng nèng-lĭk gì nó̤h. Giáng â̤ dé̤ṳng buŏng bàng-miêng-giáng, táu-giáng dēng dēng.