Gióng-iòng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Gióng-iòng-kṳ̆ (建陽區) sê Nàng-bìng-chê gì siŏh ciáh kṳ̆. Ĭ nguòng-lài sê siŏh ciáh gâing-gék-chê, 2014 nièng 5 nguŏk 27 hô̤ gāi siàng siŏh ciáh kṳ̆.