跳至內容

Giăng-nè̤ng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Giăng-nè̤ng gì nè̤ng

Giăng-nè̤ng (驚儂)[1], bô hô̤ lā̤ n̂g-hō̤-káng (伓好看), sê siŏh bĭh kái-niêng, cī hī ník-giāng â̤-sāi ké̤ṳk nè̤ng tō̤-iéng gâe̤ng nô-bā (怒飽) gāng-gáuk gì nó̤h.

Gái Ché̤ṳ

[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu

[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]
  1. 馮愛珍. 《福州方言詞典》. 江蘇教育出版社. 1998. 282. 
Wikimedia Commons diē-sié ô gâe̤ng Giăng-nè̤ng ô-găng-guó gì nô̤i-ṳ̀ng.