跳至內容

Giĕ-huâng kóng-cié

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Giĕ-huâng kóng-cié (規範控制) iâ hô̤ lā̤ guòng-ŭi kóng-cié (權威控制), sī dù-cṳ̆ séng-sék-hŏk diē-sié cīng-lī dù-cṳ̆-guāng mŭk-liŏh gâe̤ng mŭk-liŏh séng-sék gì huŏng-sék, niông siŏh-iông gì ciō-dà̤ sāi siŏh-iông gâe̤ng mì-ék gì biĕu-dà̤. Cī biĕu-dà̤ guáng-tiék gó̤-lòng ciáh só-gé̤ṳ-kó, bêng-chiā â̤ gâe̤ng gì-tă gău-chă īng-ê̤ṳng gì só-gé̤ṳ-kó puói-hăk gĕ̤ng-cáuk. Muōi siŏh ciáh biĕu-dà̤ gāng-dăng gì biĕu-mìng éng-ê̤ṳng huâng-ùi gâe̤ng huŏng-huák, gó-chṳ̄ dù-cṳ̆-guāng gì gĕ̤ng-cáuk ìng-uòng guāng-lī huŏng-biêng, ngiēng-giú ìng-uòng ngiēng-giú iâ huŏng-biêng.