Giĕ-mō̤

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Guăng-ṳ̀ cī bĭh ĭng-bìng ùng-giông Giĕ-mō̤ (雞母), cêu-sê mō̤giĕ. Giĕ-mō̤ â̤ săng lâung.

Sṳ̆k-ngṳ̄[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]