Giŏng Tái-gŭng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Giŏng Tái-gŭng

Giŏng Tái-gŭng (姜太公), iâ hô̤ lā̤ Cà̤ Tái-gŭng (齊太公), miàng Giŏng Cṳ̄-ngà (姜子牙), sê Ciŭ-dièu gì siŏh ciáh dâi-sìng. Ĭ dó̤i-chiū Ciŭ Ū-uòng miĕk lâi Siŏng-dièu, gáu-muōi-lāu ké̤ṳk hŭng kó̤ Cà̤-guók kó̤ có̤ guók-gŭng.