Giū-lṳ̀ng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Giū-lṳ̀ng

Giū-lṳ̀ng (九龍), gâe̤ng Hiŏng-gē̤ng-dō̤, Sĭng-gái (新界) dŭ sṳ̆k-ṳ̆ Hiŏng-gē̤ng săng duâi dê-mĭk. Giū-lṳ̀ng sê Hiŏng-gē̤ng gì dê-lī dṳ̆ng-sĭng, gâe̤ng nàng-sié gì Hiŏng-gē̤ng-dō̤ gák Mì-dŏ̤-lé-ā-gē̤ng (維多利亞港) siōng-uông. Hiŏng-gē̤ng 18 kṳ̆ dài-dŭng, 5 kṳ̆ sṳ̆k-ṳ̆ Giū-lṳ̀ng, hŭng-biék sê Iù-ciĕng-uông-kṳ̆ (油尖旺區), Chĭng-cūi-buô-kṳ̆ (深水埗區), Giū-lṳ̀ng-siàng-kṳ̆ (九龍城區), Uòng-dâi-siĕng-kṳ̆ (黃大仙區), Guăng-dòng-kṳ̆ (觀塘區). Giū-lṳ̀ng dĕ̤ng, nàng, să̤-sié, ké̤ṳk Mì-dŏ̤-lé-ā-gē̤ng bău-ùi, săng méng kuàng hāi, gó-chṳ̄ dê-lī gà̤-dēng Giū-lṳ̀ng iâ hô̤ lā̤ Giū-lṳ̀ng Buáng-dō̤ (九龍半島).